บริการชุบโลหะ

บริษัทฯ ให้บริการชุบโลหะ ชุบโครเมี่ยม (Cr Plating), ทองแดงรมดำ (Antique Copper Plating) และนิเกิ้ล Ni Plating) บนโลหะประเภท สังกะสีหล่อ (Zinc Die Casting), เหล็ก (Iron), ทองเหลือง (Brass),  สแตนเลส  (Stainless steel) 

ด้วยเทคโนโลยีการชุบโลหะ ที่โดดเด่น บริษัทฯ มีโรงชุบ ที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยี  การชุบโลหะ ด้วยกระแสไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และน้ำยาชุบมาตรฐานเยอรมัน ตรวจสอบชิ้นงาน (QC)  ตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานคุณภาพ

การชุบโลหะ ไม่ว่าจะเป็น ชุบโครเมี่ยม (Cr Plating), ทองแดงรมดำ (Antique Copper Plating) และนิเกิ้ล (Ni Plating)สามารถนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วน เพื่องานต่างๆ ได้หลากหลาย
 งานชุบโลหะ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีหลายประเภท  การทำงานต้องการความละเอียดถี่ถ้วน การควบคุมทั้งกระแสไฟฟ้า และน้ำยาเคมี ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน บริษัทฯ  มีห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติการการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำยาเคมีชุบ  อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ ชุบโครเมี่ยม (Cr Plating),ทองแดงรมดำ (Antique Copper Plating) และนิเกิ้ล (Ni Plating) ให้ได้ชิ้นงานคุณภาพสูง
 

 

Gallery Product

Contact Us

123/9 Rattanathibet 8 Lane. Rattanathibet Road Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand

Telephone: +66-2950-3411-3
FAX: +66-2580-5366
website: www.alco.co.th
E-mail: admin@alco.co.th

Message

ชื่อ
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
ข้อความ